Knižnicu navštívia rozprávkoví detektívi – Košice 28. až 29. 11. 2019

Knižnicu navštívia rozprávkoví detektívi – Košice 28. až 29. 11. 2019

Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) podporí sociálno-kultúrny vzdelávací projekt Združenia FEMAN – Rozprávkoví detektívi, poviedky a rozprávkový dom. V rámci projektu sa spoločne zamerajú na aktivity určené prioritne pre deti z detských domovov, deti z marginalizovaných komunít a deti s rôznym zdravotným a mentálnym znevýhodnením.

Foto: archív KMMK

Projekt je určený deťom s rôznymi formami znevýhodnenia a je rozdelený do viacerých programových blokov. „Program zahŕňa jednak výchovno-vzdelávacie podujatia v oblasti poznávania a tiež porozumenia života nielen zrakovo, ale tiež inak telesne či sociálne znevýhodnených mladých ľudí a tiež sa zameriava na vytváranie priestoru pre sebarealizáciu týchto detí,“ informuje Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. Knižnica, združenie FEMAN a ďalší programoví partneri pripravili naozaj pestré aktivity. Chcú nimi jednak pomôcť prekonávať bariéry medzi hendikepovanými a zdravými a tiež uľahčiť ich začleňovanie do zmiešaného kolektívu a popri tom nimi potešiť deti a ich blízke okolie. Ako prvé z naplánovaných podujatí sa v knižnici uskutoční Festival rozprávok. Bude prebiehať v pobočke LitPark, v dňoch 28. – 29. novembra 2019 a bude venovaný mladým autorom. „Ide o dvojdňové podujatie, ktoré má ukázať ako začať písať, na čo sa pri písaní zamerať a ako sa dá ďalej s takýmto textom pracovať,“ hovorí za Združenie FEMAN Eduard Buraš, ktorý upresňuje, že prvý deň budú mladí autori pod odborným vedením rozoberať svoje literárne prvotiny, rozprávky či poviedky a že úlohy garantov sa zhostili spisovatelia: Ján Pochanič (pôsobí ako učiteľ SJ a literatúry v ZŠ Užhorod) a Silvia Bolčová so Slavomírom Szabóom z Literárnej spoločnosti Pravé orechové.
Druhý deň sa v LitParku pokračuje čítaním textov, rozprávaním sa či diskutovaním o písaní. Do týchto aktivít sa Združenie FEMAN rozhodlo zapojiť deti z Centra pre deti a rodiny Remetské Hámre a tiež z ťažko skúšanej Ukrajiny. Eduard Buraš uvádza: „Ide o žiakov, ktorí navštevujú jedinú školu na Ukrajine s vyučovacím jazykom slovenským a to v našom partnerskom meste Užhorod. A predstavia nám svoje práce v slovenčine. Program festivalu vyvrcholí vyhodnotením prác, tie najlepšie uverejníme aj v tlačovej podobe. Projekt týmto ale ani zďaleka nekončí.“ Čo bude nasledovať? V informovaní pokračuje opäť Kamila Prextová: „Už v pondelok 2. decembra 2019 sa opäť stretneme, tentokrát v našej pobočke Nezábudka na Poľovníckej 5, aby sme tu medzi sebou privítali skupinu detí s downovým syndrómom. Deti tu vystúpia s vianočným divadelným predstavením, ktoré im pomohlo nacvičiť sociálne divadlo ArtEst. Po divadielku si, ako sa vraví,  vykašeme rukávy a vrhneme sa do tvorivých dielní. Dielne budú zamerané na prípravu prekvapenia vo forme mikulášskych balíčkov pre deti zo Spojenej školy na Vojenskej ulici. Tu musím ešte prezradiť, že toto podujatie bude o to slávnostnejšie, že zároveň otvoríme cyklus vianočne zameraných aktivít projektu Vianočná knižka sa otvára a spolu s deťmi uvedieme do života náš Katalóg najlepších detských kníh roka 2019.“

 

Viera Ristvejová
25. 11. 2019

 

Projekt Rozprávkoví detektívi, poviedky a rozprávkový dom finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Vianočná knižka sa otvára z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácií na www.kosicekmk.sk