Kniha o nestorovi výskumu slovenskej žurnalistiky Fraňovi Ruttkayovi

Kniha o nestorovi výskumu slovenskej žurnalistiky Fraňovi Ruttkayovi

Kolektív autorov: Náš pán profesor Fraňo Ruttkay
Zostavovateľka Ivica Ruttkayová
Bratislava: Perfekt, 2020, 1. vyd., 216 s., ISBN: 978-80-8046-957-3

 

Viac ako tridsať vzácnych osobností, dnes známych z televíznej obrazovky, printových médií, literatúry či verejného života, žurnalistov, vedcov, pedagógov, umelcov a kultúrnych pracovníkov, spomína na pôsobenie pedagóga a vedca, zakladateľa výskumu slovenskej žurnalistiky FRAŇA RUTTKAYA.
F. Ruttkay stál pri vysokoškolskom vzdelávaní troch generácií študentov novinárstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Mozaika faktov, rôznorodých pohľadov, dávnych príbehov, letmých momentiek či polozabudnutých situácií vytvorila v tejto knihe originálny a azda i objektívny pohľad na nestora slovenskej žurnalistiky, ktorý svoj život zasvätil histórii a vzdelávaniu.
V pokuse o skupinový portrét nájde čitateľ obraz pedagóga tak, ako si ho zapamätali autori spomienok. Vďaka rozmanitým uhlom pohľadu z rozličných období sa podarilo do veľkej miery zrekonštruovať obraz životnej reality generácií, ktoré vytvárali naše vysoké školst vo v 20. storočí.

Náčrt portrétu zakladateľskej osobnosti F. Ruttkaya sa prelína s osudmi skupiny výnimočných ľudí, ktorí naňho spomínajú. Obzreli sa o desiatky rokov späť a vďaka autentickým výpovediam spoločne vytvorili originálne svedectvo o slovenskej kultúre.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(Zdroj: www.perfekt.sk)