Klaudia Dočekalová – Jana Mišeková – Nikola Kozmová: Moiry

Klaudia Dočekalová – Jana Mišeková – Nikola Kozmová: Moiry

Zbierka poézie Moiry nesie názov podľa troch sudičiek z antickej mytológie, ktoré ovládali metaforickú niť osudu. Autorky  zbierky spojila lyrická tvorba v básnickej skupine Spoetika.

Každá z nich svojimi textami dotvára sieť vlastného osudu a ich svety sú zároveň prepletené metaforickou niťou poézie.

Tri autorky, tri súbory textov. Každý z nich je iný, všetky však ukazujú preciťovanie a vnímanie každodenného života mladej ženy, ktorá svoje vnútorne dianie prekladá do básnickej reči.

Knihu dopĺňajú na mieru vytvorené fotografie a ilustrácie štyroch rôznych umelcov. Vizuálne vyobrazenie dotvára náladu sveta zachyteného v básňach a  zbierka tak ponúka celkom sedem rôznych uhlov pohľadu  na metaforickosť všedného života.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Cena: 9,90 €

Rozmery: 133 mm x200 mm,  počet strán: 129,  mäkká väzba

ISBN  978-80-8202-201-1