Juraj Hradský: Čunovo: Sarndorf, Dunacsún (2018)

Juraj Hradský: Čunovo: Sarndorf, Dunacsún (2018)

Čunovo – táto bývalá obec je najjužnejšou mestskou časťou Bratislavy. Leží v hraničnom trojuholníku, ktorý tvoria štáty Rakúsko, Maďarsko a Slovensko. Dňa 15. októbra 1947 bola na základe Parížskej mierovej konferencie spolu s Rusovcami a Jarovcami pripojená k Česko-Slovensku.
Prvá písomná zmienka o obci Čunovo pochádza z roku 1232, z obdobia vlády kráľa Ondreja II. Epidémia cholery v roku 1497 a následná turecká expanzia podunajskú oblasť vyľudnili. Začiatkom 16. storočia sa sem presídlili Chorváti utekajúci pred Tureckým nebezpečenstvom z Balkánskeho polostrova. Našli tu druhú vlasť a spolu s Jarovcami si svoje kultúrne tradície i reč udržujú dodnes. Práve rozvíjanie pôvodných chorvátskych tradícii pomáha i dnešným mladým Čunovčanom pripomínať si, odkiaľ prišli, kto boli a čím sa zaoberali ich predkovia, ktorí sem do tejto oblasti presídlili už pred viac ako 450 rokmi. V roku 1972 bolo Čunovo pripojené ako mestská časť k hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava.

***
Bibliografický záznam:
Juraj Hradský: Čunovo: Sarndorf, Dunacsún. 1. vyd.  Bratislava: MARENČIN PT, 2018. 301 s. ISBN  978-80-569-0170-0