Juraj Hradský – Jozef Mallinerits: Rusovce (2018)

Juraj Hradský – Jozef Mallinerits: Rusovce (2018)

Mestská časť Bratislavy – Rusovce vďačí za svoje dejiny a zaujímavú históriu hlavne svojej výhodnej geografickej polohe, o ktorú sa delí spolu s ďalšími dvoma dnes už mestskými časťami Bratislavy – Jarovcami a Čunovom. Z tejto trojice obcí, ktoré tvorili akúsi spojnicu hraničného trojuholníka medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom mali najvýznamnejšie postavenie práve Rusovce. V tejto lokalite bolo zaznamenané osídlenie už
v bronzovej a železnej dobe. Usadili sa tu i Kelti a neskôr, v rokoch 12 – 9 pred Kr., prichádzajú Rimania. Medzi rokmi 1970 – 1980 sa uskutočnila udalosť, ktorá posunula Rusovce medzi európske, ba i svetové archeologické lokality. Na ochranu rímskeho domínia bol postavený vojenský tábor s názvom Gerulata. Piate storočie sa nieslo v znamení tlaku germánskych kmeňov, pod ktorých vplyvom vojenský tábor Gerulata zanikol. Dejiny Rusoviec obohatili svojou prítomnosťou v 6. – 7. storočí aj Longobardi a Avari. V tomto období sem prichádzajú aj naši predkovia – Starí Slováci. Práve na histórii Rusoviec môžeme sledovať vývoj našich dejín, dejín Slovenska a Slovákov, ktorých mozaiku pomáha poskladať archeologická a historická veda práve na základe výskumu takýchto lokalít.
Najstaršia písomná zmienka o Rusovciach - terra Uruzwar (Wruzvar) pochádza z roku 1208. Nachádza sa v listine kráľa Ondreja II., ktorou potvrdil založenie benediktínskeho opátstva v Lebényi (Maďarsko). To už ale nasleduje nepretržitý sled významných historických udalostí a príbehov, ktoré zohrali v dejinách Rusoviec - ale aj Bratislavy, významnú úlohu. Je to príbeh lokality, obce, mestečka, ktoré svojím historickým významom plnilo a stále plní stránky odborných vedeckých zborníkov, časopisov a knižných publikácií. Doteraz známu históriu Rusoviec sme sa snažili doplniť o neznáme udalosti a fakty, o ktorých vypovedajú zachránené historické listiny a dokumenty, ako aj archívy okolitých obcí a mestečiek v Rakúsku a Maďarsku. Aj na základe ich objavenia a preskúmania môžeme čitateľom ponúknuť komplexnejšiu a snáď aj zaujímavejšiu genézu obce Rusovce od najstarších dejín až po dátum 15.10.1947, keď -boli podľa Parížskej dohody spolu s obcami Jarovce a Čunovo pričlenené k Česko-Slovensku.

***
Bibliografický záznam:
Juraj Hradský – Jozef Mallinerits: Rusovce. 1 vyd. Bratislava: Marenčin PT., 2018. ISBN 978-80-569-0311-7