Jozef Darmo: Tmavý chlieb (Podoby domova)

Jozef Darmo: Tmavý chlieb (Podoby domova)

Po dvoch predchádzajúcich básnických zbierkach (Pečate v kameni (2016) – je to výpoveď o morálnej, etickej a mravnej osnove slovenského národa, o obraze jeho duše, srdca tej doby a Čas s Tebou (2017) – v nej nastavuje obraz posolstvu muža a ženy, ich lásky, rodiny, klenbe identity národa, života pokolení) autor tentoraz predkladá čitateľovi básnický obraz domova v identite vlasti, národa, rodiny, regionálneho patriotizmu rodákov, posolstvo súčasným a budúcim generáciám.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Cena: 6,90 €

Rozmery: 115 x 210 mm, počet strán: 132, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8061-988-6