JAŠÍKOVE KYSUCE 2021: 53. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov (Termín uzávierky: 15. 10. 2021)

53. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

JAŠÍKOVE KYSUCE 2021

 

Organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor, Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže, Literárny fond, Slovenské centrum PEN, Kysucká kultúrna nadácia a spoluorganizátor Mesto Turzovka

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

 

Mediálni partneri: Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY – Kysucké noviny, Dotyky – časopis pre mladú literatúru a umenie, Literárny týždenník – časopis Spolok slovenských spisovateľov, Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, KTV – Kysucká televízia, mojeKysuce.sk

vyhlasujú

 

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2021,

autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

 

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu.

 

Termín uzávierky:

Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2021. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 11. 2021. Pozvánky na vyhodnotenie s konkrétnym termínom dostanú finalisti, ktorých vyberie odborná porota.

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:

1. kategória PRÓZA – dospelí od 18 do 35 rokov,

2. kategória PRÓZA – mládež od 10 do 18 rokov,

3. kategória ESEJ – dospelí od 23 do 35 rokov.

V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu – mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max. 10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).

So súťažným príspevkom treba zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.

Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže Jašíkove Kysuce na dobu jej trvania.

Na žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba na potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.