Jaroslav Rezník, čestný predseda

Jaroslav Rezník, čestný predseda