Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka

Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka

Jana Šimulčíková, známa prozaička, novinárka, prekladateľka, je autorkou úspešných kníh pre deti, ako aj románov pre dospievajúcu mládež. Jej prínos vlani ocenili cenou Trojruža (2018) za detskú literatúru. Ako poznamenáva literárny vedec prof. V. Šabík, „treba podčiarknuť, že „Šimulčíkovej Lyrika  do kufríka lyrikou skutočne je, teda žánrom, ktorý vzhľadom na plytčinu alebo eskamotáž vydávaných zbierok je v súčasnej poézii vzácny. Ide o silný (nie povrchný ani lacno sentimentálny) emotívny náboj. Smútok dohasínajúcej  ľúbosti, zmierovanie sa s pribúdajúcim vekom (a čo potom?) ,daňové priznanie pred veličinou večnostiʽ i dobové spoločenské marginálie – to všetko videné z nadhľadu životnej skúsenosti tvorí obsah hodný zamyslenia. Tomu zodpovedá aj básnická forma: hutnosť, úspornosť, obraznosť vyjadrovania, s akcentom na zrozumiteľnosť, bez poetických klišé.“ Lyrika do kufríka je zbierkou recitateľných veršov, dostupných verejnosti a schopných spolupôsobiť pri renesancii záujmu o poéziu.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Cena: 6,90 €

Rozmery: 125 x 180 mm, počet strán: 72, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8194-109-2