Izrael – IZRAELSKÝ ŠTÁT

Izrael – IZRAELSKÝ ŠTÁT

ZDRUŽENIE VYSŤAHOVALCOV Z ČESKOSLOVENSKA

Hitachduth Yotsei Czechoslovakia in Israel

adresa: 15 Achad Haam St., 65 141 Tel-Aviv, Izrael

Tel.: 00972 / 3 / 517 27 92, fax: 00972 / 3 / 516 21 72

E-mail: csjews@zahav.net.il

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ