Ivan Kučma: Hurban III.: Medzi Stalinom a Rooseveltom

Ivan Kučma: Hurban III.: Medzi Stalinom a Rooseveltom

Prvý z Martinčanov trúfalo prerazil hranice Slovenska všetkými zámorskými smermi. Vladimír Ladislav Hurban, slovenský spisovateľ a prekladateľ, syn Svetozára Hurbana Vajanského, bol jedným z prvých Slovákov – diplomatov v službách Česko-Slovenska. Autor monografie ho vidí ako politika s dušou klaviristu a básnika s dušou diplomata. V. L. Hurban pôsobil ako diplomat takmer na všetkých kontinentoch, v roku 1942 bol oficiálne uznaný za veľvyslanca londýnskej exilovej česko-slovenskej vlády v USA. Aké boli jeho vzťahy s Janom Masarykom a rodinou prezidenta T. G. Masaryka? A v čom bol iný než jeho známy otec?

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 210 x 155 mm, počet strán 286, väzba tvrdá

ISBN 978-80-8202-107-6

Cena: 14,90 €