Igor Mirović: Návrat do Logosa

Igor Mirović: Návrat do Logosa

Igor Mirović (* 1968 v Kruševci, Srbsko) uverejnil tri básnické zbierky Nebo nad  Byzantskom (1994), Kremeň plameň (2004) a Návrat do Logosa (2020, vydal SSS). Tretiu zbierku tvorí sedem básnických cyklov. Pri jej čítaní sa nám v podvedomí nastoľuje viacero základných otázok tvorby: Je krásna grandióznosť a vznešenosť, alebo krása spočíva v spanilých a pitoreskných javoch? Odzrkadľuje sa krása v etike, pravdivosti, najpresnejšej definícii, alebo ide o nepolapiteľnú a nespútanú predstavivosť? Je pekné to, čo provokuje, alebo krása spočíva v dosiahnutí pokoja a vyrovnanosti? Musí byť duch básnika jednoznačne založený na rozume, alebo by práve naopak mal byť dezorientovaný, aby sa výraznejšie otvorili priestory imaginácie, uvoľnili obmedzenia rácia a podnietila citlivosť? Krása je vlastne zložitý úkaz a prierez všetkého uvedeného a akosi nenápadne, ale zároveň jasne vo veršoch tejto zbierky dostávame odpoveď, že umenie je správny balans uvedených kategórií. A Mirovićovo krásno je v prípade jeho veršov duchovné – nie fyzické, je stíšené – nie ohlušujúce, je rozumné a nie je vzrušujúce. Krásne je zároveň aj náboženské a duchovné, pretože je založené na spojení s Logosom ako Božím slovom stelesneným na obraz Ježiša Krista, ale tiež sa zakladá na ponorení sa do logosu ako do filozofickej kategórie, ktorá znamená všeobecný racionálny princíp sveta, svetský zákon.

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Rozmery: 140 x 215 mm, počet strán: 72, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8194-140-5

Cena: 8,90 €