Igor Daniš: Nereálne očakávania: Ekonomika, politika, spoločnosť, migrácia, vzdelávanie

Igor Daniš: Nereálne očakávania: Ekonomika, politika, spoločnosť, migrácia, vzdelávanie

Nereálne očakávania je odborno-esejistická publikácia určená odbornej a laickej verejnosti. Autor predkladá postrehy, analýzy a riešenia na viacero aktuálnych tém ako sú perspektívy ekonomického rastu vo svete a na Slovensku, rozsah a efektivita verejného sektora, komplikovaný vývoj od roku 1989, hospodárska politika, migrácia, vzdelávací systém, športový priemysel a súčasná fragmentizovaná (mediálna) spoločnosť. Zjednocujúcim faktorom je idea nereálnych očakávaní v ekonomike a spoločnosti. Kniha zachytáva dlhšie časové obdobie. Jednotlivé témy autor publikoval v rôznych periodikách.

Cena: 9,90 €

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Edícia Pohľady za horizont, zv. 20

Rozmery: 145 x 205 mm, počet strán: 207, mäkká väzba

ISBN 978-80-8202-028-4