HRADSKÝ, Juraj: Lamač – Blumenau (2016)

HRADSKÝ, Juraj: Lamač – Blumenau (2016)

Dejiny Bratislavy a jej okolitých dedín, obcí, neboli verejnosti neznáme. Za desaťročia sa téme venoval rad publikácií a nemožno nespomenúť najmä starších autorov ako Emila Portischa či Tivadára Ortvaya. Dejinám mesta sa venovali aj mestskí archivári Ján Nepomuk Batka a Ovídius Faust. Zásluhu na tom, že história Lamača nedrieme len kdesi v policiach archívov má Prof. Dr. Alexander Húščava, DrSc, ktorý sa popri svojej vedeckej a bádateľskej činnosti venoval aj zbieraniu historických faktov o svojej rodnej obci, ktoré vyšli v roku 1948 pod názvom „Dejiny Lamača.“Máme pred sebou zaujímavú publikáciu postavenú nielen na známych historických poznatkoch a pútavo prerozprávaných faktoch, ale je zároveň obohatená o ďalšie historické deje, ktoré posúvajú vedomosti o histórii Lamača zasa o kúsok dopredu.Autor Juraj Hradský zostavil obsah knihy tak, aby v akejsi časovej a dobovej kontinuite previedol čitateľa najstaršími historickými obdobiami až po dvadsiate storočie ohraničené rokom 1948.Je potešujúce, že medzi už skôr vydané knihy prezentujúce dejiny a históriu Bratislavských mestských častí sa práve touto publikáciou zaraďuje aj Lamač.

***
Bibliografický záznam:
Juraj Hradský: Lamač – Blumenau. 1. vyd. Bratislava: MARENČIN PT, 2016. 268 w. ISBN 978-80-8114-770-8 (viaz.).