HNÁT, Andrej: Obyčajné veci (2016)

HNÁT, Andrej: Obyčajné veci (2016)

Šiesta kniha básnika, autora literatúry faktu a odbornej literatúry,  je  popri antológii duchovnej poézie Kvet pre dušu (2008) a básnického debutu Nehodiace sa škrtni (1997) zároveň jeho treťou básnickou prezentáciou. V centre autorovho záujmu je žena v rozličných podobách. Od neznámej  (Vzdialenosť nula; Príťažlivosť), nedostižnej (Uhýbavá), idylickej ženy (Nekonečne vzdialená ) k žene – manželke, matke, starej mame. Cez paralelu Starého a Nového zákona  s  autorovým životom a jeho rodom (Genéza 1772) sa cez obrazy „obyčajných vecí“ –  tradícií, zážitkového a skúsenostného poznania, ktoré  sa ho bytostne  až osudovo dotkli, pokúša reflektovať prapodstatu  a zmysel ľudského snaženia a bytia.

Andrej Hnát (* 26. 10. 1956, Vyšná Radvaň), absolvent Gymnázia v Medzilaborciach a Banskej Štiavnici a Ukrajinskej poľnohospodárskej akadémie v Kyjeve. pracuje vo  Výskumnom ústave agroekológie v Michalovciach. Žije v Trebišove.

***

Bibliografický záznam:

HNÁT, Andrej: Obyčajné veci. Autor fotografie na obálke: Peter Sit. Dizajn a grafická úprava: Matúš Hnát. Doslov: Ernest Sirochman. 1. vyd. Bratislava: Post Scriptum, 2016. 64 s. ISBN 978-80-89567-57-7 (brož.).

 

(Zdroj: Formulár zo 4. 12. 2017)