Hana Košková: Rozhovor s mlčaním

Hana Košková: Rozhovor s mlčaním

„Kľúčovou témou sú pre Koškovú medziľudské vzťahy – partnerské, priateľské, rodinné, ale aj medzigeneračné –, zväčša nie ideálne, neposkytujúce pocity ľudskej prítomnosti alebo aspoň účasti... Hľadanie naplnenia vo vzťahoch sa stáva cieľom viacerých postáv v týchto poviedkach, niekde však ide o vzťahy založené na kalkulovaní, na egoizme, pretvárke, autorka býva v takom prípade k postavám kritická, ironizujúca, podrobuje ich satire, no v iných prípadoch je zároveň chápajúca, empatická, vie sa vcítiť do psychiky človeka v krízových situáciách, do vnútorného nedobrovoľne osamelého indivídua“ (Etela Farkašová).

„Medzi poviedkami Hany Koškovej nájdeme aj texty, v ktorých sa zidealizovaná predstava v citovej oblasti mení na klam, túžba po nepravom vzťahu odkryje pravý, no nenávratne stratený vzťah (Medzi dvoma bratmi). Človek v autorkinom chápaní vôbec odmieta to, čo má cenu a váhu, a so zastretým zrakom sa pachtí za chimérami. Zbierku poviedok Hany Koškovej pokladám za spoločensky aktuálnu, potrebnú a umelecky prepracovanú výpoveď“ (Bystrík Šikula).


Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.
Rok vydania  2022

Rozmer: 114 mm x 185 mm, počet strán: 107, pevná väzba, ISBN 978-80-8202-197-7
Cena: 8,90 €
***
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com