Hana Košková: Rozhovor s mlčaním

Hana Košková: Rozhovor s mlčaním

„Kľúčovou témou sú pre Koškovú medziľudské – partnerské. Priateľské, rodinné vzťahy, ale aj medzigeneračné, zväčša nie ideálne, neposkytujúce pocity ľudskej prítomnosti alebo aspoň účasti... Hľadanie naplnenia vo vzťahoch sa stáva cieľom viacerých postáv v týchto poviedkach, niekde však ide o vzťahy  založené na kalkulovaní, na egoizme, pretvárke, autorka vie byť v takom prípade k postavám kritická, ironizujúca, podrobuje ich satire, no v iných prípadoch zároveň aj chápajúca, empatická, vie sa vcítiť do psychiky človeka v krízových situáciách, do vnútorného nedobrovoľne osamelého indivídua.“

Etela Farkašová

 

„Medzi poviedkami Hany Koškovej nájdeme aj texty, v ktorých sa zidealizovaná predstava v citovej oblasti mení na klam, túžba po nepravom vzťahu odkryje pravý, no nenávratne stratený vzťah (Medzi dvoma bratmi). Človek v autorkinom chápaní vôbec odmieta to, čo má cenu a váhu a so zastretým zrakom sa pachtí za chimérami. Zbierku poviedok Hany Koškovej pokladám za spoločensky aktuálnu, potrebnú a umelecky prepracovanú výpoveď.“

Bystrík Šikula

 

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov

 

Rozmer:  114 x 185 mm,  počet strán 107,  pevná väzba

ISBN 978-80-8202-197-7

Cena: 8,90 €