František Ruščák: V množine života

František Ruščák: V množine života

Nová básnická zbierka jazykovedca a básnika Františka Ruščáka je pokračovaním oslavy života, reflexiou básnikovho videnia a vnímania človeka v jeho rozmanitých životných podobách a rovnako aj v rozmanitom  priestore či priestoroch, v ktorom žije. Ide o jeho tretiu básnickú zbierku nadväzujúcu na prvé dve zbierky (Láska má tvar štvorrozmerný, So sebou s vami) látkou, témami, ich obsahmi a esteticko-výrazovým stvárnením. Významovou doménou Františka Ruščáka je hodnotová a poznávacia stránka, ktorá v súčasných zložitých vzťahoch má vždy aktuálnu rezonanciu. Umelecké slovo pretrváva ako život plný premenných, zvlášť v tejto Ruščákovej zbierke nazvanej V množine života, teda tak, ako to vníma samotný autor: „Človek sa rodí z myšlienok aj zo sna, v pohlaví oboch vidíš iné tváre, ich príbeh ti rozpovie iba slovo, čo od počiatku stojí na jazýčkoch vábi...“ Z tém množiny života vyberá to, čo čitateľa zaujíma, preto jeho básne sú obsahovo-esteticky príťažlivé a umelecky vyzreté...

Cítiť v nich to, čo je v nás a pri nás... Autor v jednej básni píše: ,,Hľadáme často súvislosti vo veciach, javoch, príčinách, neraz aj lásku v nenávisti, hlbokú vodu v plytčinách...“ Čitateľovi odporúčam siahnuť po básnickej zbierke F. Ruščáka

V množine života, nájdeme v nej mnoho životných podôb človeka a jeho viacrozmerných príbehov. Ako dobrý pozorovateľ svojou básnickou tvorbou má čo povedať každému bez ohľadu na vek.

( PhDr. Eva Sisková, poetka, publicistka)

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 157mm x 230 mm, počet strán 64, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-195-3

Cena:  9,90€