František Ruščák: So sebou a s vami

František Ruščák: So sebou a s vami

Ilustrácie Ján Bartko. Doslov Karol Horák

Druhá básnická kniha renomovaného jazykovedca nadväzuje na jeho prvú knihu Láska má tvar štvorrozmerný, ale líši sa od prvej časti nazvanej (Dis)harmónie tým, že dôverne dotýka človeka súčasnosti. Básnik nementoruje, jeho lyrické reflexie idú ďalej, ako sám píše, „súvedne hľadá miesta, kde nájde súladnejšiu polohu sám so sebou, s inými, s jeho prostredím i časom, v ktorom žije“. V druhej rozsiahlejšej časti zbierky s názvom Čisto  súkromne sú zväčša reflexívne básne. Autor inklinuje k Ivanovi Kraskovi, zaznamenáva odrazy zažitého s blízkymi ľuďmi, lyricky stvárňuje bytostné témy, akoby  „potichu vstúpil do sveta / jeho / životnej vedeckej podstaty či základu – do priestoru štylistiky, jazykových štýlov v slovenčine“. Kognitívne a estetické svedectvo Ruščákovej básnickej zbierky hodnotovo zvýraznil známy výtvarný umelec Ján Bartko. Karol Horák v závere dodáva, že „František Ruščák vo svojich veršoch ponúka hodnoty nadčasové, ponúka možnosť hľadať hodnoty seba samého a rovnako aj iných, chce, aby čitateľ nad jeho vyznaním rozmýšľal, uvažoval...“

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Počet strán: 68 s. ISBN 978-80-8194-125-2