Fínsko – FÍNSKA REPUBLIKA

Fínsko – FÍNSKA REPUBLIKA

FÍNSKA SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV SLOVENSKA

Slovakian Ystävät Suomessa Ry.

ADRESA: Anttilankatu 12, 15100 Lahti

Tel.: 00358 -3-7811990, fax: 00358-3-7811991

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

 

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ