Etela Farkašová: O tichu, pomalosti a iných hodnotách

Etela Farkašová: O tichu, pomalosti a iných hodnotách

Etela Farkašová sa v novej esejistickej knihe vracia k fenoménom ticha/stíšenia a pomalosti/spomalenia ako k parciálnym kritériám na prehodnocovanie spôsobu života v zahlučnenej, hektickej nonstop spoločnosti.

Názov knihy naznačuje, že autorkiným zámerom je spochybňovať predstavy

o správnosti súčasného civilizačného smerovania založeného na princípe

nekonečného rastu. Emocionálna zaujatosť, s akou autorka pristupuje k daným témam, sa prelína s racionálnou argumentáciou, čím sa vyznačujú aj  ostatné

Farkašovej eseje. Spisovateľka sa v svojich reflexiách opiera o myšlienky viacerých domácich i svetových osobností filozofie, špeciálnych vied i literatúry.

 

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

 

Rozmery: 145mm x 175 mm, počet strán 242, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8202-174-8

Cena: 12,90 eur