Elena Cmarková: Bylinkáreň starej mamy (2018)

Elena Cmarková: Bylinkáreň starej mamy (2018)

„Umelecko-náučné dielo  Eleny Cmarkovej Bylinkáreň starej mamy, autorky viacerých básnických zbierok, je určené čitateľom mladšieho školského veku a zameriava sa na poznanie liečivých rastlín, ktoré možno nájsť na slovenských lúkach a v lesoch. Pozitívom  publikácie je predovšetkým nadväzovanie na stáročnú múdrosť predkov o liečivej sile prírody a úsilie oboznamovať s tým  aj detského čitateľa. Autorka to urobila nielen encyklopedickým spôsobom, no detskému prijímateľovi to sprostredkovala tak, aby to odsnímal nielen ako náučný, ale aj esteticko-emocionálny prvok. Vznikla tak publikácia, ktorá môže z viacerých aspektov osloviť detského čitateľa  cez rozum a cit. To, že takéto sprostredkovanie má ešte aj dôležitú generačnú súvislosť, je ďalším pozitívom  diela.“

Prof. PhDr. Brigita  Šimonová

***
Bibliografický zánam.
Elena Cmarková: Bylinkáreň starej mamy. Ilustrácie: Roman Topolčany. 1.vyd. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, a. s., 2018. 41 s. ISBN 978-80-7140-543-6 (viaz).