Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín (2. rozšírené vydanie)

Eduard Chmelár: Rekonštrukcia  slovenských dejín (2. rozšírené vydanie)

Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné územie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou dedičnou šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša používala na svojich mapách označenie Slovenská krajina a že existenciu Slovenska vnímal aj jeden z najväčších fyzikov všetkých čias Isaac Newton? Kniha, ktorú držíte v rukách, je fascinujúcou rekonštrukciou podielu slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska od najstarších čias až po vznik národného hnutia. Presvedčivo dokazuje, že Slovensko nie je umelý útvar vymyslený v 20. storočí, ale geograficky, historicky, politicky i kultúrne špecifické územie, ktorého identita sa formovala od najstarších čias. Je zároveň cenným príspevkom k pochopeniu filozofie slovenských dejín a zmyslu slovenskej štátnosti.
Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. (* 1971) – historik, politický analytik, publicista, scenárista a mierový aktivista. Autor kníh Uhorská tlačová politika (1998), Rozprava o zjednotení ľudstva (2001) a Svet nie je na predaj (2003). Bývalý rektor Akadémie medií a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky.

Prof. h. c., doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.: ,,Autor potvrdzuje, že patrí k tomu najlepšiemu a pružnejšiemu v rámci slovenskej profesionálnej historickej komunity.“

Prof. Martin Homza, Dr.: „Nejde iba o suchý výpočet historických osobností, dát, dejov, ale o hlbšie historicko-filozofické zamyslenie sa nad tým, ako identita Slovákov vznikala, ako sa menila a kam asi smeruje.“

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.: „Podnetné sú kapitoly o dejinách uhorského štátu. Nazdávam sa, že by pre študentov mohli byť lepšou pomôckou než niektoré učebnice dejepisu.“

 

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

 

Druhé rozšírené vydanie

Rozmer 154×215 mm,  počet strán 334, pevná väzba

ISBN 978-80-8202-194-6

Cena: 14,90 €