Dagmar Mária Anoca: Záhrada

Dagmar Mária Anoca: Záhrada

Výber z poézie: Viera Benková a autorka

 

„Ó,
Achilles, ty hrdinský a verný,
povedz,
či smrť bolí veľmi, či len tak ako jazva po radosti...“

Dagmar Mária Anoca

 

Výber z básnického diela Dagmar Márie Anocovej (* 18. 12. 1951 – * 15. 8. 2022), jednej z kľúčových básnických osobností slovenskej literatúry v Rumunsku, ktorý v spolupráci s poetkou pripravila Viera Benková, významná slovenská poetka z Vojvodiny (Srbsko), posky­tuje čitateľovi priestor na postrehnutie spojív me­dzi jednotlivými zbierkami a básňami poetky, ale takisto dáva možnosť nájsť nové významové, doteraz možno nepovšimnuté rozmery jej poézie. Zároveň zachováva vývinovú líniu Anocovej poetiky od jej prvotín, zverejňovaných v nadlackom almanachu Variácie (od 1978), s ktorým je, nielen menom, spriaznená od samé­ho zrodu nadlackého literárneho fenoménu, až po jej poslednú básnickú zbierku – taktiež rekapitulačného charakteru – Renesančný kruh (2017). O poetickej i prekladovej tvorbe D. M. Anocovej uznanlivo písali mnohí autori a kritici z  rumunských literárnych kruhov, ale aj zo Slovenska (I. M. Ambruš, P. Andruška, M. Babiak, A. Baláž, E. Farkašová, M. Harpáň, Z. Kováčová, M, Milčák, O. Štefanko a i.). Literárna kritika vyzdvihuje jej stručný gnómický lyrický verš a viacerí z kritikov ju zaraďujú medzi najtalentovanejšie poetické osobnosti Slovákov v  Rumunsku. Túžba poetky po kráse a harmónii má význam­né miesto v jej tvorbe, ako tom píše literárny kri­tik P. Šenkár, ktorý takisto Anocovej poéziu vkladá do významných sfér súčasnej slovenskej a rumun­skej tvorby...

M. D. Anoca ako všestranná spisovateľka, vedkyňa, univerzitná pedagogička, poetka, prekladateľka, redaktorka, editorka a výnimočná Slovenka z Nadlaku (Rumunsko) sa nezmazateľne zapísala do oblasti slovenskej kultúry, literatúry, literárnej vedy, pedagogiky, ako aj do poetickej a publicistickej tvorby v slovenskom dolnozemskom prostredí i v rámci celej slovenskej literatúry a kultúry.
Reprezentatívny výber Záhrada dopĺňa štúdia Zuzany Čížkovej Hľadanie pravzoru a doslov Viery Benkovej Poetka Dagmar Mária Anoca: Hranice ľudského bytia sú nekonečné...

 

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Rozmery: 110 mm x 172 mm, počet strán 114, mäkká väzba

ISBN: 978-80-8194-142-9