Cyprus – CYPERSKÁ REPUBLIKA

Cyprus – CYPERSKÁ REPUBLIKA

SPOLOČNOSŤ PRIATEĽSTVA CYPRUS-SLOVENSKO

Society of Friendship Cyprus-Slovakia

ADRESA: P.O.BOX 57329, Limassol 3314, Cyprus

E-mail: contact@cyprus-slovakia.com

WEB: https://www.cyprus-slovakia.com

VZNIK: Po rozpadnutí zväzu Československého priateľstva bol v roku 1996 založený Zväz priateľstva CYPRUS-SLOVENSKO. Zväz má okolo 150 členov, najmä absolventov slovenských vysokých škôl, ale aj Slovákov trvalo žijúcich na Cypre. Členmi Zväzu sú aj ďalší priatelia krajiny Slovenska.

CIELE: (a) Rozvoj úzkych väzieb priateľstva, spolupráce, spoločenských, vedeckých, kultúrnych a telovýchovných vzťahov medzi národmi Cypru a Slovenska; (b) Rozšírenie ducha solidarity a vzájomnej pomoci medzi našimi krajinami; (c) Spolupráca s akoukoľvek inštitúciou, organizáciami, športovými oddielmi, zväzmi a osobami v tuzemsku a v zahraničí, ktoré podporujú uvedené ciele; (d) Organizácia sústredení, stretnutí, výstav, premietaní, prednášok a iných kultúrnych podujatí a činností.

ZDROJE:

1) SPCS

2) Diaspóra

3) USZZ
 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ