CMARKOVÁ, Elena: Certainties – Istoty (2015)

CMARKOVÁ, Elena: Certainties – Istoty (2015)

„Počas mojej práce na preklade básní Eleny Cmarkove j zo zbierky Istoty som sa znovu presvedčil, že dobrá poézia je radosťou pre dušu. Jej verše ma preniesli na výlet do vlasti, do slovenských hôr, do krajiny čarovných detských hier, mladosti,  no zároveň mi odkryli náročnú púť súčasníka. Cmarkovej poézia nás núti nielen zastaviť sa, ale aj zamyslieť sa. Kladie otázky za čim sa naháňame, kde je spravodlivosť, prečo odkladáme lásku na „neskôr“, či vieme naozaj o ozajstných hodnotách v živote? Podobné otázky by si mali klásť všetci ľudia dobrej vôle...“

JÁN KARŠAI, Vancouver, Kanada

***
Bibliografický záznam:
Elena Cmarková: Certainties – Istoty. Ilustrácie Jaroslav Uhel. 2. vyd. (slovensko-anglické; 1. vyd. 2004). Toronto (Kanada): Canadian Dramatic Arts -Foundation, 2015.  107 s. ISBN 978-0-9937826-1-9 (brož.).