CHOVAN, Igor Milan: Lotor (2021)

CHOVAN, Igor Milan: Lotor (2021)

Autor pokračuje v edícii Zo zaviatych dôb štvrtým románom s príznačným názvom LOTOR. Vykresľuje v ňom kľúčovú etapu života človeka, ktorý vďaka odkazu Božieho Syna nachádza východisko z poblúdenia.

***

Bibliografický záznam:
Igor Milan Chovan: Lotor. Autor ilustrácií: Marek Rakučák. 1. vyd. Žilina: Georg, 2021. 352 s. ISBN 978-80-8154-30 (viaz.)