Chorvátsko – CHORVÁTSKA REPUBLIKA

Chorvátsko – CHORVÁTSKA REPUBLIKA

ZVÄZ SLOVÁKOV V CHORVÁTSKU
Savez Slovaka u Hrvatskoj
ADRESA: Kralja Zvonimira 3 (PP39), 31 500 Našice, Hrvatska
Tel. 00385/31 61 34 33, fax: 00385/31 61 34 33
E-mail: savez-slovaka@os.htnet.hr
Web: https://www.savez-slovaka.hr

 

ŽUPNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY VUKOVARSKO-SRIEMSKEJ ŽUPY
ADRESA: ul. Veljka Kraljeviča 29, 32 236 Ilok, Hrvatska
Tel.: 00385-32-590 580

 

MATICA SLOVENSKÁ ILOK
ADRESA: Ivana Gorana Kovačića 85, 32 236 Ilok, Hrvatska
Tel.: 00385/32 59 61 31, fax: 00385/32 59 61 30
E-mail: matica-slovacka-ilok@vu.t-com.hr
Web: https://www.msilok.sk

 

MS JELISAVEC
ADRESA: Bistrička 85, 31 225 Našička Breznica, Hrvatska
Tel.: 00385/31 60 50 99, 00385 /91 88 26 333

 

MS JOSIPOVEC
ADRESA: Braće Banas 52, 31 424 Punitovci, Hrvatska
Tel.: 00385/91 52 66 969, 00385 /31 86 12 15

 

MS JURIEVAC
ADRESA: Glavna 53, 31 424 Punitovci, Hrvatska
Tel.: 00385/31 86 15 26

 

MS LIPOVĽANY
ADRESA: Kralja Tomislava 28, 44 322 Lipovljani, Hrvatska
Tel.: 00385/44 67 61 04; 00385 /99 68 26 366

 

MS MARKOVEC
ADRESA: Željeznička 6, Markovac, 31 500  Našice, Hrvatska
Tel.: 00385/31 69 92 83; 00385/91 73 93 567

 

MS MEĐURIĆ
ADRESA: Međurić 131, 44 321 Banova Jaruga, Hrvatska
Tel.: 00385/44 66 83 54; 00385/98 67 93 14

 

MS MÍĽOVCE
ADRESA: K. Tomislava 109, Miljevci, 33 518 Nova Bukovica, Hrvatska
Tel.: 00385/33 56 71 89

 

MS NAŠICE
ADRESA: Trg I. Kršnjavia 8, 31 500 Našice, Hrvatska
Tel.: 00385/31 61 19 50

 

MS OSIJEK
ADRESA: Hercegovačka 19, 31 220 Višnjevac, Hrvatska
Tel.: 00385/31 35 17 84

 

MS RADOŠ
ADRESA: S. Zajaca 19, 32 236 Ilok, Hrvatska
Tel.: 00385/98 99 16 089; /32 59 61 93

 

MS RIJEKA
ADRESA: Antuna Barca 6a, 51 000 Rijeka, Hrvatska
Tel.: 00385/91 72 15 604; /51 33 67 56

 

MS SOĽANY
ADRESA: M. Gupca 98, 32 255 Soljani, Hrvatska
Tel.: 00385/32 86 59 91

 

MS ZÁHREB
ADRESA: J. Dalmatinca 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: 00385/1 23 30 013

 

MS ZOKOV HÁJ
ADRESA: Zokov Gaj 4, 33 513 Zdenci, Hrvatska
Tel.: 00385/33 64 63 84

 

MS JAKŠIĆ
ADRESA: Bana Jelačića 20, 34 308 Jakšić, Hrvatska
Tel.: 00385/34 25 70 71

 

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

 

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ