Cena Rudolfa Fabryho 2023 – vyhlásenie súťaže pre mladých básnikov

Spolok slovenských spisovateľov
Obec Budmerice
Časopis SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky

Vyhlasujú 15. ročník básnickej súťaže 

Cena Rudolfa Fabryho 2023

 

Viac informácií na stránke www.dotyky.net/