Bulharsko – BULHARSKÁ REPUBLIKA

Bulharsko – BULHARSKÁ REPUBLIKA

SPOLOČNOSŤ BULHARSKO-ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA VO VARNE

Společnost bulharsko – českého a slovenského přátelství ve Varně

ADRESA: Ul. Kliment 18 B, 9000 Varna

 

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB T. G. MASARYKA V BULHARSKU

Čechoslovaški klub T.G.Masaryka v Bolgaria

ADRESA: Ul. Krakra 15, 1504 Sofia

E-mail: csklub@csklub.bg

Web: https://www.csklub.bg

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ