Bojan Angelov: Diaľavy: Vybrané básne

Bojan Angelov: Diaľavy: Vybrané básne

Bojan Angelov, riaditeľ vydavateľstva Bulharský spisovateľ, predseda Zväzu bulharských spisovateľov a mimoriadny člen Spolku slovenských spisovateľov, okrem vyše dvadsiatky básnických zbierok je autorom aj niekoľkých vedeckých monografií, publicistických a literárnokritických kníh. Charakterizujú ho uvažovanie, kontemplácia, stlmenie citov. Tieto črty sú badateľné v jeho neskoršej tvorbe. Vo svojej poézii nie je obdivovateľom ani silných tónov, ani jasných farieb. Ako tvorca uprednostňuje mäkké pastelové farby: akvarely, namaľované s vycibrenosťou a ľahkosťou. Jemu je cudzí pátos bijúci do očí, suchopárnosť. Ide o vedome zvolenú pozíciu, ktorá zodpovedá adekvátnejšie estetike a poetike súčasného umenia – svetového aj bulharského. Jeho lyrika je ovplyvnená množstvom kultúrnych asociácií v oblasti mytológie, histórie, geografie, vojenských záležitostí – to znamená takmer vo všetkých oblastiach života. Jeho snaha o originálnosť sa prejavuje na všetkých úrovniach: zmyslovo obrazne a rytmicko-intonačne. Preložila Gana Guitscheva, prebásnil Jaroslav Rezník.

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Cena: 7,90 €

Rozmery: 140 x215 mm, počet strán: 89, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8194 – 124-5