Blíži sa 49. ročník Chalupkovho Brezna – 14. – 16. októbra (Prihlášky: do 24. 9. 2016)

Blíži sa 49. ročník Chalupkovho Brezna – 14. – 16. októbra (Prihlášky: do 24. 9. 2016)

Prípravný výbor 49. ročníka umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov

Chalupkovo Brezno

oznamuje, že tradičné podujatie sa uskutoční 14. – 16. októbra 2016.

Súťažiť sa bude opäť v siedmich odboroch umelecký prednes, výtvarná tvorba, literárna tvorba, skladateľská tvorba, spev ľudovej a umelej piesne, hra na hudobnom nástroji a tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov.

Súťažné prihlášky treba zaslať do 24. septembra 2016 na adresu organizátora.

Všetky údaje sú uvedené na webovej stránke www.chalupkovobrezno.sk.

Hlavní organizátori – Ministerstvo školstva SR a Mesto Brezno sa tešia na bohatú účasť pedagogických zamestnancov všetkých stupňov škôl na Slovensku ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž v literárnej tvorbe sa koná v starostlivosti Spolku slovenských spisovateľov.

Podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

 

JANA BORGUĽOVÁ

(Zdroj: e-mail borgulova.janka@gmail.com z 24. 6. 2016)