BILY, Jozef: PaChute politiky MÍNUS (2017)

BILY, Jozef: PaChute politiky MÍNUS (2017)

Svoju tvorbu v útlej knihe rozdelil Jozef Bily do siedmich kapitol: Aforizmy, Absolútnosti, Poradňa, Definície, Opravené príslovia a výroky, NAJ a Paradox.
Pri Bilyho satire si čitateľ viac uvedomuje trpké stránky života, napriek tomu ich cez jeho trefné postrehy vníma s úsmevom a pri niektorých sa naozaj aj schuti zasmeje. Pachute sú tak príznačným termínom pre jeho vtipné výroky.
Ako povedal dramaturg Andrej Turčan, „knižka inšpiruje myslenie, je v nej rad impulzov na smiech aj úškrn, na okamih zamyslenia, na momenty prekvapujúcich point“.

***

Bibliografický záznam:
BILY, Jozef: PaChute politiky MÍNUS. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo Elfa, s. r. o., 2017. 126 s. ISBN 978-80-8086-261-9 (viaz.).