Austrália – AUSTRÁLSKY ZVÄZ

Austrália – AUSTRÁLSKY ZVÄZ

JUŽNÁ AUSTRÁLIA:

SLOVENSKÝ KLUB V JUŽNEJ AUSTRÁLII

Slovak Club of South Australia

ADRESA: 5 Walter Street, Thebarton SA 5031, Australia

Tel.: 0061 / 8 / 258 69 78, fax: 0061 / 8 / 352 80 72

E-mail: slovakclubsa@hotmail.com

Web: https://www.slovakclubsa.org/

VZNIK: Slováci v Adelaide sú organizovaní v Slovenskom klube, ktorý má od roku 1980 v Thebartone svoju priestrannú halu – Slovenský dom. Klub s anglickým názvom The Slovak Club in South Australia, Inc. organizuje kultúrno-spoločenské podujatia, národné manifestácie, spoločenské zábavy. Roku 1981 bol založený Klub slovenskej mládeže.

 

SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ V SYDNEY

ADRESA: 30 Vaughan Street, Lidcombe NSW 2141, Australia

Kňaz – Father Henry Adler, SVD: 0401 538 574

Sekratár – Jan Longauer: 0416 272 587

Výbor – Mária Hupková: 0411 549 819

Web: https://slovakcommunitysydney.com/en/community/history/

 

NOVÝ JUŽNÝ WALES:

ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV V SYDNEY (ZAS)

ADRESA: P.O BOX 142, Lindcombe 2141, Australia

Tel.: 0061 / 296 04 26 68, fax: 0061 / 296 04 26 68

E-mail: ivanmaria@bigpond.com

VZNIK: Roku 1950 krajania zakladajú v Sydney Združenie austrálskych Slovákov, ktoré vyvíja aktívnu činnosť dodnes. Združenie pôsobí hlavne v kultúrno-spoločenskej oblasti a má svoje organizácie v ďalších mestách Austrálie – vo Viktórii, Melbourne a Adelaide. Združenie je organizátorom kongresov austrálskych Slovákov, ktoré boli založené v Melbourne roku 1971. Konali sa každé dva roky, posledná roku 2008.

 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ

ADRESA: Slovak Comunity, P.O.Box 64, Stawberry Hils 20R, New South Wales, Australia

Tel.: 0061/27500349, fax: 0061/27500349

 

QUEENSLAND:

ZDRUŽENIE SLOVÁKOV V QUEENSLANDE

Association of Australian Slovaks Queensland Inc.

ADRESA: P. O. Box 2304 Southport,  QLD 4505, Australia

Tel.: 0061 / 7 / 55 96 07 60,  0061 / 7 / 55 81 66 86

E-mail: dwolczko@goldcoast.qld.gov.au

MÉDIÁ.: Združenie Slovákov v Queenslande vydáva dvojmesačník Vatra.

ADRESA: 463 Old Bay Road, Burpengary, QLD 4505, Australia

Tel.: 0061 / 7 / 55 27 90 08

E-mail: vatra@primus.com.au

 

TASMÁNIA:

ZDRUŽENIE ČECHOV A SLOVÁKOV V TASMÁNII

Czech and Slovak Association of Tasmania Inc.

ADRESA: c/o144 Pottery Rd., Lenah Valley, Hobart TAS 7008, Australia

 

VIKTÓRIA

ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV VO VIKTÓRII
Australian Slovaks Association in Victoria

ADRESA: P. O. Box 263, Kew 3101, Victoria, Australia

Tel.: 0061 / 3 / 98 59 57 87, 0061 / 4 / 37 69 96 90

E-mail: kapustamarta196@gmail.com

Web: https://www.asav.org.au

 

ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV VO VIKTÓRII (ZAS)

Australian Slovaks Association in Victoria

ADRESA: 10 Somerville Street, Doncaster, Victoria 3108, Australia

Tel.: 0061 / 3 / 98 55 80 86

E-mail: kralt@bigpoint.com

VZNIK: Združenie Austrálskych Slovákov (ZAS) vo Viktórii založili roku 1951 ako nepolitickú organizácia, ktorá nie je kontrolovaná žiadnou náboženskou skupinou.  Hlavnými cieľmi organizácie je vzdelávať svojich členov v duchu bratskej spolupráce s občanmi iných národných skupín a snaha pomôcť im na ich ceste stať sa dobrými občanmi novej vlasti; organizovať stretnutia členov; organizácia  zábavných a kultúrnych podujatí; rozširovanie vedomostí a osvety o Slovensku a Slovákoch medzi občanmi Austrálie; organizácia podujatí pre starnúcich členov spoločnosti a pomoc s ich existenčnými a spoločenskými problémami.

 

SLOVENSKÝ SPOLOK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Slovak Social Club of Ľudovít Štúr

ADRESA: P. O. BOX 61, Laverton, Victoria 3028, Australia

Tel.: 0061 / 3 / 93 69 31 87

E-mail: john_horesh@hotmail.com

VZNIK: Slovenský spolok Ľudovíta Štúra bol založený v roku 1966 v meste Laverton juhoslovanskými Slovákmi, ktorí sa usadili v okolí Melbourne. V rámci spolku vznikli futbalový klub, rybárske združenie, tanečný súbor, organizovali sa kurzy slovenčiny, výstavy ručných prác a spoločné výlety do prírody. Títo Slováci majú vlastný evanjelický zbor a od roku 1979 aj kostol. Roku 1981 si svojpomocne postavili viacúčelovú budovu – sídlo spolku Slovenský dom, v ktorom organizujú spoločenské podujatia. 

 

SLOVENSKÝ EVANJELICKÝ ZBOR KRISTA PÁNA

Slovak Lutheran Congregation “Christ the Lord”

ADRESA: 72-74 Point Cook Road, Laverton, Victoria 3028, Australia

Tel: 0061 / 3 / 93 69 56 75

 

SLOVENSKÝ SPOLOK

ADRESA: 119 Thompson cres., Resersch 3095, Viktoria, Australia

 

AUSTRÁLSKO-SLOVENSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Agentura Markus and Markus

ADRESA: Australian Slovak Information Centre, 9 Hillard Street, East Malvern, Victoria 3145, Australia

Tel.: 0061 / 3 / 95 71 17 29, fax: 0061 / 3 / 95 72 08 38

E-mail: mmarkus@ozemail.com.au

 

ZÁPADNÁ AUSTRÁLIA:

 

SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE V ZÁPADNEJ AUSTRÁLII

ADRESA: Slovak Association in WA, 17, Edelweiss Way, Beckenham 6107 WA, Australia

Tel: 0061/8/94517121

E-mail: slovak_wa@hotmail.com

VZNIK: Slovenské združenie v Západnej Austrálii založili roku 1995 v Perthe. Zameriavalo sa väčšinou na kultúrne a športové akcie. Od roku 2008 združenie nemá status oficiálne registrovanej organizácie a činnosť jednotlivcov je prezentovaná neorganizovane na báze dobrovoľníctva. Pôvodne sa oddelili od Českej a slovenskej asociácie v Západnej Austrálii, ktorá je naďalej aktívna (vznikla roku 1973 a pod týmto názvom existuje od roku 1996). Ich cieľom je kultúrno-spoločenská činnosť medzi rodákmi z bývalého Česko-Slovenska. 

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACIA V ZÁPADNEJ AUSTRÁLII

Czech and Slovak Association in Western Australia

ADRESA: 275 Stirling Street, Perth 6849, West Australia

E-mail: czecgslovakwa@hotmail.com

 

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

2) USZZ

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ