Atanas Zvezdinov: Bezdný včelín

Atanas Zvezdinov: Bezdný včelín

Atanas Zvezdinov sa narodil 5. augusta 1943 v Sofii (Bulharsko). Ukončil štúdium slovanskej filológie (český, bulharský jazyk a literatúra) na Univerzite S.Klimenta Ochridskeho v Sofii. Pracoval v Bulharskom štátnom rozhlase, ako redaktor a hlavný redaktor v niekoľkých vydavateľstvách a ako riaditeľ Domu detskej knihy a múzea Angel Karaličev pri Ministerstve školstva i ako šéfredaktor časopisu Rodná reč.

Vydal vyše 30 vlastných kníh pre deti a dospelých – poéziu  aj prózu. Zostavil antológie poézie v preklade zo slovenčiny a ruštiny. Jeho básne preložili do ruštiny, češtiny, slovenčiny, španielčiny a jeho kniha pre deti a mládež Divé klinčeky vyšla v slovenčine vo vydavateľstve Mladé letá (1987).

Na Slovensku sa zúčastnil mnohých významných literárnych podujatí vrátane Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach (2016), kolokvií k medzinárodnému projektu antológie poézie podunajských krajín Veľký pán Dunaj (2016, 2017) – so svojou zostavovateľskou a prekladateľskou participáciou na príslušných vydaniach.

Je členom Zväzu bulharských spisovateľov, Zväzu bulharských novinárov, Zväzu bulharských prekladateľov a mimoriadnym členom Spolku Slovenských spisovateľov.

Ilustrácia na prednej strane obálky knihy Bezdný včelín  je od akademickej maliarky Kostadinky Miladinovej, ktorá študovala od roku 1962 aj na VŠVU v Bratislave grafiku  a ilustráciu u profesorov Vincenta Hložníka a Albína Brunovského. Spolu s členmi  Art Clubu 60 + 8 vystavovala ako čestná členka svoje diela v Bratislave (september 2015) – v Justiho sieni Primiciálneho paláca. Ilustrovala aj viaceré diela Atanasa Zvezdinova.

***

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rok vydania: 2019

Rozmery: 140 mm x 215 mm, počet strán 102, tvrdá väzba

ISBN  978-80-8202-060-4

Cena: 8,90

***

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

www.vsss.sk

vsss.s.r.o@gmail.com