Antológia súčasnej maďarskej poézie: Všetko je poézia

Antológia súčasnej maďarskej poézie: Všetko je poézia

Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Zväzom maďarských spisovateľov vydal antológiu dvadsiatich piatich maďarských básnikov, predstaviteľov súčasných trendov maďarskej poézie. Cieľom vydania publikácie je zoznámiť širšiu čitateľskú verejnosť s literárnymi pohybmi v susednom Maďarsku, keďže obidve literatúry – maďarská i slovenská – boli v minulosti prepojené spoločnou štátnosťou i vzájomnými kultúrnymi i literárnymi prienikmi a dnes sa paralelne vyvíjajú a vzájomne obohacujú v susedskej blízkosti.

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Cena: 7,90 €

Rozmery 165 x 222 mm, počet strán 124, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8194-117-7