29. 11. – Vyhodnotenie súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára – POZÝVAME

29. 11. – Vyhodnotenie súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára – POZÝVAME

Matica slovenská a Miestny odbor MS v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesto Trenčín, krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne

pozývajú

na slávnostné vyhodnotenie výsledkov XXVII. ročníka

celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého

pre stredoškolákov a dospelých

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

vrátane tematickej oblasti

Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem (k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika)

za účasti odborných porotcov Margity Ivaničkovej, Janky Polákovej, Štefana Cifru, Jána Maršálka, Jaroslava Rezníka

29. novembra 2019 o 10.00 hod.

v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku

na Hasičská 1 v Trenčíne

Tešíme sa na stretnutie!

Z verejných akcií zhotovujeme fotografie, videá, výsledkové listiny, ktoré sú uverejnené na webovej stránke knižnice www.vkmr.sk.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.