Zomrela slovenská spisovateľka Božena Čonková-Mačingová, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička, rozhlasová a televízna dramatička, členka SSS

26.11.2017 08:42

Prečítajte si reprezentaívny MEDAILÓN členky SSS:
Božena MAČINGOVÁ (* 2. 6. 1922 v Košiciach – † 23. 11. 2017 v Košiciach)

Vo veku 95 rokov vo štvrtok 23. 11. t. r. zomrela v Košiciach spisovateľka Božena Čonková-Mačingová. Posledná rozlúčka bude v stredu 29. novembra o 14.00 hod. na Verejnom cintoríne v Košiciach.

Etela Božena Čonková, rod. Mačingová, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička, autorka rozhlasových hier a večerníčkov, rozhlasová a televízna dramatička, publicistka, sa narodila v Košiciach 2. júna 1922. Žila a pracovala v Košiciach, po okupácii južného Slovenska žila v Prešove (od roku 1939) a vo Veľkom Šariši. Odtiaľ sa vrátila do Košíc (1950), kde bola redaktorkou a dramaturgičkou košického rozhlasového štúdia Čs. rozhlasu (1952 – 1982) a kde žila a tvorila po odchode do dôchodku. Používala pseudonymy: Teta Božena, ako ju volali nielen jej verní čitatelia, ale aj kolegovia a známi, Božena Bourová-Mačingová a Teta Betka.

Foto: archív

Uverejnila viac ako desať kníh pre deti a mládež i dospelých, viaceré rozhlasové hry pre dospelých, rozhlasové a televízne dramatizácie, vrátane večerníčkových cyklov, a ďalšie publicistické počiny. Debutovala knižkami pre najmenších čitateľov Nezbednosti mravčeka Štipka (1947, reedícia pod názvom Šibalstvá mravčeka Štipka, 1970). Po nich jej vyšli knižné príbehy Lapajove dobrodružstvá (1947),  Opička Kuk a medzi ľuďmi a zvieratami (1948), Gaštanko a Gaštaník (1948) a Príhody Ježka Pichliačika a iné rozprávky (1949). Pre školopovinné deti napísala knižky Bosí hrdinovia (1949), Plechové srdiečka (1953), pre mládež prózu Danuška (1962). Pre dospelých napísala poviedkovú knihu Najkrajší dar: Príbehy spod Dargova (1962) a psychologickú novelu Taký veľký deň (1968), pre mládež autobiografickú prózu Betka a Veterné mesto (1983).  Po rokoch sa opäť prihovorila najmenším čitateľom v próze Barborka a jej babka Robotka (1989) a mládeži dievčenským románom My spod Vrabčej skaly (2000). Napísala viaceré rozhlasové hry, rozhlasové pásma črty a fejtóny. Na námety vlastných kníh napísala televízne večerníčkové seriály Ježko Pichliačik (1976) a Gaštanko a Gaštaník (1978).

Bola aktívnou členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou Československého (od 1954), neskôr Slovenského syndikátu novinárov. V Knižnici pre mládež mesta Košice založila tradíciu podujatia Týždeň detskej knihy (v roku 1955). Za svoju publikačnú činnosť získala viaceré rezortné ocenenia aj Cenu mesta Košice.

Bola láskavým, žičlivým človekom, s hlbokým záujmom o život, a tvorivou osobnosťou. 

 

V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme rodine, príbuzným, priateľom a bývalým kolegom Boženy Čonkovej-Mačingovej úprimnú sústrať.

Česť jej pamiatke.

 

O úmrtí informovala v piatok 24. 11. t. r. SSS i TASR predsedníčka Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach Beáta Penxová-Mačingová.

(Zdroje: Zomrela autorka literatúry pre deti a mládež Božena Čonková-Mačingová (TASR). In: Školský servis. Uverejnené: 24. 11. 2017. Dostupné na internete: <TU>.; ČONKOVÁ, Božena. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, 2001, s. 294, 295; )