Zomrela BOŽENA BOBÁKOVÁ, členka Spolku slovenských spisovateľov

11.11.2020 14:25

Božena Bobáková (* 4. 9. 1929 v Mýte pod Ďumbierom, okres Brezno), prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež, študovala na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Brezne, kde maturovala (1947). V roku 1978 skončila diaľkové štúdium slovenčiny a nemčiny na PF v Banskej Bystrici. Po vydaji sa venovala domácnosti, neskôr učila nemčinu na SPŠ v Brezne (od 1960), kde pôsobila aj ako vychovávateľka v Domove mládeže (od 1978 ), roku 1983 odišla do dôchodku. Zomrela 21. 10. 2020. Prozaickej tvorbe sa venovala od polovice 50. rokov. Debutovala novelou Biela dcéra (1973). Vydala knihu poviedok so ženskou tematikou Samostatná žena (1978), románovú kompozíciu Balada o horách (1995) a knihu Ochutnávka (1997). Vydala aj rečňovanky pre deti a mládež Sóla hlások (2003). Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov. Pozostalým vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

Foto: archív

Medailón členky Spolku slovenských sisovateľov:  Božena Bobáková  (* 4. 9. 1929 – † 21. 10. 2020)