Zomrel spisovateľ Michal Repovský, člen SSS

26.09.2014 17:33

„Všetko, čo žije po mne v mojom mene, nech ma pripomenie.“

Takýmto mottom sa s nami navždy rozlúčil Michal Repovský, autor románov, poviedok, básnických zbierok, zostavovateľ pamätníc, Kroniky dejín Slovenska, zborníkov ľudových piesní, kníh pre detského čitateľa, člen Spolku slovenských spisovateľov, jeho košickej odbočky, no predovšetkým úprimný a priateľský človek.                        

 Mgr. Michal Repovský sa narodil 23. júla 1942 v Stanči. V roku 1959 maturoval na gymnáziu v Trebišove. Študoval na FFUK v Bratislave odbor slovenský a ruský jazyk a literatúra (1959 – 1964). Pracoval ako stredoškolský profesor na SEŠ v Košiciach, neskôr na Helmintologickom (teraz Parazitologickom) ústave SAV v Košiciach ako odborný prekladateľ do ruského jazyka a vedúci ZIS, potom bol vychovávateľom stredoškolskej mládeže v Domove mládeže v Košiciach na Medickej ulici č. 2, napokon jeho riaditeľom.  Žil s rodinou v Košiciach a aj v dôchodkovom veku bol aktívny a činorodý. Zomrel  5. septembra 2014 vo veku 72 rokov v Košiciach, kde je aj pochovaný na Verejnom cintoríne.

Nech odpočíva v pokoji.

INGRID LUKÁČOVÁ

 

 

 

Viac informácií o autorovi si prečítate v jeho medailóne na stránke SSS: TU.