Zomrel spisovateľ Ladislav Ballek (2. 4 1941 – 15. 4. 2014)

18.04.2014 16:54

Posledná rozlúčka s Ladislavom Ballekom sa uskutoční v utorok 22. apríla o 11.00 hod. v bratislavskom krematóriu.

Vo veku 73 rokov zomrel 15. apríla spisovateľ, bývalý redaktor, vysokoškolský pedagóg, poslanec SNR a NR SR a veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike Ladislav Ballek, významný reprezentant filozoficky a psychologicky štrukturovanej realistickej románovej tvorby, plnej ľudskej znášanlivosti a tolerancie, situovanej na slovenský juh.

Ťažiskom literárneho sveta Ladislava Balleka bolo najmä južné Slovensko, mesto Palánk, miesto na rozhraní dvoch etník – Slovákov a Maďarov, na hranici dvoch štátov – Česko-Slovenska a Maďarska. Pre tvorbu čerpal veľa zo svojich skúseností, príbehy často situoval do miest, ktoré dôverne poznal, reálne sú to Šahy, kde Ladislav Ballek vyrastal.

Písať začal počas práce v rozhlase. Literárnu kritiku zaujal už svojimi prvotinami, jeho diela označila za literárny prínos. Knižne debutoval novelou Útek na zelenú lúku (1967). Je autorom noviel Púť červená ako ľalia (1969) a Južná pošta (1974). Všetky tri priradila kritika k pokračovaniu lyrizovanej prózy a tieto dielka jeho ranej tvorby sa sústreďujú na etické konflikty hrdinu so spoločnosťou, v ktorej je nútený fungovať.

Napísal romány Biely vrabec (1970), Pomocník s podtitulom Kniha o Palánku (1977), Agáty, Druhá kniha o Palánku (1981), Lesné divadlo (1987), Čudný spáč zo Slovenského raja (1990), Trinásty mesiac (1995) a eseje Letiace roky (1998) a Zlatý stôl (2000). Dielo Ladislava Balleka vyšlo v češtine, poľštine, ruštine, nemčine, maďarčine, ukrajinčine, bulharčine, rumunčine a estónčine.

Ladislav Ballek sa narodil 2. apríla 1941 v Teranoch, dnes okres Krupina. Strednú školu vyštudoval v Šahách (1955 – 1959). Absolvoval odbor slovenský jazyk, dejepis a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1959 – 1963). Rok učil na základnej škole v Habovke na Orave, potom sa vrátil do Banskej Bystrice a učiteľské miesto v roku 1966 vymenil za redaktorské v Československom rozhlase (1966 – 1968). V rokoch 1968 – 1972 redakčne pripravoval kultúrnu rubriku denníka Smer v Banskej Bystrici. V roku 1972 prešiel pracovať do redakcie pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave, kam sa presťahovaô. V roku 1977 sa stal vedúcim literárneho oddelenia na Ministerstve kultúry SR, v roku 1980 námestníkom riaditeľa Slovenského literárneho fondu. Bol vedúcim tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov (1984 – 1989). Potom bol na dlhodobejšom tvorivom štipendiu  (1989 – 1991). Vyučoval na Pedagogickej fakulte v Nitre (1991 – 1993). V rokoch 1992 – 1994 a 1998 – 2001 bol Ladislav Ballek poslancom Slovenskej národnej rady, neskoršej Národnej rady SR (od roku 1993) za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) a a ako nezávislý poslanec. Externe vyučoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (1994 – 1997) a Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V roku 1998 bol jedným z kandidátov na prezidenta SR. V rokoch 2001 – 2008 bol veľvyslancom SR v Českej republike v Prahe. Bol čestným predsedom Spoločnosti Ladislava Novomeského, členom Klubu nezávislých spisovateľov a PEN klubu, ktorého bola aj predsedom.

Slovenská literatúra v Ladislavovi Balekovi stráca významného reprezentanta prózy druhej polovice 20. storočia. SSS a redakcia Literárneho týždenníka vyjadrujú pozostalým úprimnú sústrasť.

 

Š. C., TASR