Zomrel spisovateľ Ján Jurák, člen SSS

19.10.2015 15:38

Podjavorinský kraj i slovenská literárna obec stratila cenného skromného človeka. V utorok 29. 9. 2015 nás vo veku 85 rokov opustil spisovateľ, autor divadelných hier a vydavateľ Ján Jurák.

Vo svojom diele propagoval región rodnej Bošáce. Čitateľom priblížil život a osudy takých velikánov, akými bol Jozef Ľudovít Holuby, Ľudovít Vladimír Rizner, Ľudmila Podjavorinská a ďalších, ktorých život a tvorbu spracoval v dielach Osobnosti Podjavoriny (2001), Po Holubyho chodníkoch (1996).  Ako pedagóg i ako autor každoročne nacvičoval divadelné hry s deťmi i dospelými. Svoje veľké rozprávačské umenie preukázal v divadelných hrách: Srdce (2006), Céder a Limba (2009), Kto je hlava, kto je krk (2009) a takmer štyridsiatich ďalších.  Ako vydavateľ propagoval diela  regionálnych autorov. V roku 2009 získal  ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2003) a zakladajúcim členom Trenčianskej odbočky SSS.

Česť jeho pamiatke!