Zomrel slovenský spisovateľ Peter Gregor, básnik, aforista a autor rozhlasových hier, člen Spolku slovenských spisovateľov

11.03.2014 16:25

Pohreb Petra Gregora bude v pondelok 17. 3. 2014 o 14:15 v bratislavskom Krematóriu. (Zdroj: https://www.marianum.sk/index.php?ids1=pohreby)

 

Vo veku 70 rokov zomrel v utorok 11. marca slovenský spisovateľ Peter Gregor (* 27. 2. 1944 Prešov), básnik, aforista a autor rozhlasových hier, člen Spolku slovenských spisovateľov. Začínal ako básnik, jeho verše vychádzali od polovice 60. rokov 20. storočia v literárnych časopisoch Slovenské pohľady, Kultúrny život a Mladá tvorba. Neskôr sa venoval aj publicistike a humoristicko-satirickej próze. Humoristické poviedky, aforizmy a fejtóny publikoval v Roháči a rozhlase. Pôsobil ako redaktor Česko-slovenského rozhlasu v Bratislave (1967 – 1969), neskôr ako redaktor v Česko-slovenskej televízii (1970 – 1971) a redaktor časopisu Osvetová práca (1971 – 1983). Od roku 1983 bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Patril medzi najplodnejších a najúspešnejších slovenských autorov rozhlasových hier.

V týchto dňoch vyšli Gregorovi vo vydavateľstve Marenčin PT knihy Idiotár a Denník. Deň pred jeho skonaním vyšla aj kniha rozhovorov Pohybovať sa vo vlastnej koži. Úvod k nej napísal Samuel Abrahám, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, ktorý bol dlhoročným blízkym priateľom Petra Gregora a ktorý bol s ním, ako uviedla TASR, až do jeho posledných chvíľ v Univerzitnej Nemocnici Bratislava na Mickiewiczovej ul., kde po dlhej a ťažkej chorobe skonal.

Peter Gregor, ktorého aforizmy, fejtóny a humoristické poviedky i rozhlasové hry vynikajú briskným intelektuálnym humorom, patrí k špičke slovenskej humoristicko-satirickej i dramatickej rozhlasovej tvorby. Priatelia, ktorí ho poznali osobne, vedia, že bol známy aj svojím vycibreným a osobitým vkusom v odievaní a že s ním strávené chvíle zostávajú nezabudnuteľné aj vďaka jeho korenistému humoru, ktorým vedel spontánne obdarúvať svoje okolie.

Peter Gregor napísal zbierky poézie: Potreba visieť (1968), Nebeský policajt (1970), Rozhovor (1975), Delta (1979), Odniesť si oheň z horiaceho domu (1989), Zberateľ hodín (1992), Muž menom Jób (1993), Listy zo záhrady Eden (2004) a Etudy alebo Malá prechádzka veľkým lunaparkom (2010), za ktorú získal prémiu Literárneho fondu. Je autorom knihy humoresiek, aforizmov a mikropoviedok Malé maléry (1991), zbierky humorných sentencií a satirických úvah Idiotár alebo A takto to dopadlo (2008) a Idiotára (2013). Pre rozhlas napísal hry: Prosím vás, inšpektor, nechajte ma zomrieť (1980), Záznam spred potopy (1980), Don Juan na sídlisku (1982), Odsúdenie Sokrata (1984), Horúčka doktora Semmelweisa (1985), Polhodina pravdy (1986), Potkan (1991), Čo si to urobil, Heraklés (1994), Tá, ktorá zomiera posledná (1995), Smrť v Aténach (1996), Interview (1998). Rozhlasové hry P. Gregora vyšli v súbornom knižnom vydaní Smrť v Aténach a iné hry (2000). Napísal aj prózu Denník nebožtíka (1998). Gregorove básnické texty boli preložené do nemčiny, bulharčiny, poľštiny a maďarčiny. Publikované boli časopisecky a v antológiách slovenskej poézie. Po nemecky vyšli v antológii Weisse Nächte mit Hahn (Eine Anthologie der slowakischen Poesie des 20. Jahrhunderts, 1996), po bulharsky v antológii Malka zvezdna muzika (Antologija 101 slovaški stichotvorenija, 1996). Niektoré autorove rozhlasové hry boli uvedené aj v nemeckom, srbskom a maďarskom jazyku.

Slovenská literatúra v Petrovi Gregorovi stráca jedinečného tvorcu.

V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme pozostalým úprimnú sústrať. 

Spracoval Štefan Cifra, šéfredaktor poverený vedením Literárneho týždenníka

(Zdroje: TASR, LIC)