Zomrel prozaik a esejista Ján Tužinský, bývalý ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu, poslanec NR SR, člen a niekdajší predseda SSS

16.04.2022 19:29

Vo veku 71 rokov zomrel v piatok (15. 4. 2022) slovenský prozaik a esejista JÁN TUŽINSKÝ, bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu.
Ján Tužinský sa narodil 29. marca 1951 v Zlatých Moravciach. Základnú školu vychodil v Beladiciach, zmaturoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, potom študoval na Prírodovedeckej fakulte (1969 – 1972) a neskôr teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1972 – 1977).

Pracoval ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran (1978 – 1982). Pôsobil ako redaktor, dramaturg seriálov a neskôr dramaturg literárnej redakcie Slovenského rozhlasu v Bratislave. Bol ústredným riaditeľom Slovenského rozhlasu (1994 – 1997), neskôr dramaturgom rozhlasových hier. V roku 1993 ho zvolili za predsedu Spolku slovenských spisovateľov, bol poslancom Národnej rady SR za HZDS (1994 až 1998). Potom bol znova predsedom Spolku slovenských spisovateľov (do 2002). Pôsobil v redakcii Dramaturgie hier pre dospelých Rádia Devín Slovenského rozhlasu. Žil a tvoril v Bratislave.
Ján Tužinský bol mimoriadne plodný autor. Patril medzi najvýznamnejších slovenských prozaikov strednej generácie. Recenzie a literárne eseje a úvahy publikoval v Pravde, Smene, Ľude, Hlase ľudu, Večerníku, v Nových knihách a v Literárnom týždenníku, spolupracoval s rozhlasom, pre ktorý napísal viacero pôvodných textov, ako aj dramatizácií diel zo svetovej literatúry. Poviedky najprv uverejňoval časopisecky v Romboide a Slovenských pohľadoch. „Vášnivo obhajoval človečenstvo a ľudskosť, spúšťal hlbinné sondy do človeka, aby pomohol pochopiť aj jeho zdanlivo protirečivé či nelogické konanie. Takto sa mu darilo zobrazovať večný konflikt dobra a zla, ktorý nezaznamenával iba vo vzťahoch dvoch či viacerých protagonistov, lež aj v každom jednotlivcovi.“ (Eva Faithová, in.: LIC).

Do literatúry knižne vstúpil zbierkou poviedok Bičovanie koní (1983). Ďalšie prozaické diela J. Tužinského: Čakanie na šarhu (1989), Kto hodí kameňom (1989), Biliard na streche (1992), Krypta (1992), Bastard v daždi (1994), Jeremiášov plač (1997), Sklené oko (2001), Mimikri (2005), knihy esejí: Britva oka kultúry (2011), Motiviáda (1993), Bledomodrý svet (1998), Postmoderna – Smrť literatúry (2002), Víchor civilizácie (2002), Inkvizítor (dnes) (2005), kniha pre deti Straka nekradne (1985, 2013).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a jeho niekdajším predsedom.

Smútočná rozlúčka s Jánom Tužinským BOLA v utorok 26. 4. 2022 o 11,45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Pozostalým Jána Tužinského, jeho priateľom a bývalým kolegom v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

 

(Zdroje: LIC, in: www.litcentrum.sk; RTVS, in: spravy.rtvs.sk)