Zomrel významný slovenský prekladateľ a teoretik prekladu JÁN VILIKOVSKÝ, člen Spolku slovenských spisovateľov

07.05.2023 11:46

 

Spolok slovenských spisovateľov s hlbokým žiaľom oznamuje, že dňa 5. mája 2023 zomrel po dlhej ťažkej chorobe doc. PhDr. JÁN VILIKOVSKÝ,  CSc., významný slovenský prekladateľ z anglickej literatúry, teoretik prekladu, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, diplomat a člen Spolku slovenských spisovateľov. Smutnú správu sme sa dozvedeli od člena SSS, ktorému ju oznámila manželka zosnulého.

Pohreb Jána Vilikovského bude 18. mája 2023 o 11.00 hod. v bratislavskom krematóriu.

Narodil sa 13. júla 1937 v Palúdzke  (dnes súčasť Liptovského Mikuláša), jeho otec Jan Vilikovský (* 1904 – † 1946) bol významný literát českého pôvodu, matka Júlia, rod. Bárdošová (* 1909 – † 1984), bola učiteľkou angličtiny a slovenčiny, jeho brat bol známy slovenský prozaik Pavel Vilikovský (* 1941 – † 2020).

J. Vilikovský preložil vyše dve desiatky kníh z americkej a anglickej literatúry (Edgar Allan Poe, William Faulkner, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Norman Mailer, Ray Bradbury, Agatha Christie, Salman Rushdie, Ian McIvan, George Orwell, Philip Roth a i.). Bol viacnásobným laureátom Ceny Jána Hollého za umelecký preklad.

Jeho publikácia Preklad ako tvorba (1984, vyšla i v českom preklade) patrí ku kľúčovým dielam slovenskej translatológie. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia pracoval ako vydavateľský redaktor, od roku 1970 až do roku 2007 sa s prestávkami venoval pedagogickej činnosti (FiF UK, FF UMB, PedF UKF). Bol spoluzakladateľom Inštitútu prekladateľstva pri bratislavskej pobočke Univerzity 17. novembra. V osemdesiatych rokoch zastupoval slovenských prekladateľov na medzinárodných fórach, o. i. v medzinárodnej prekladateľskej a tlmočníckej organizácii FIT. Prvého januára 1993 sa stal prvým veľvyslancom Slovenskej republiky vo Veľkej Británii.

Pôsobil v čele viacerých kultúrnych a pedagogických pracovísk: šéfredaktor a riaditeľ vydavateľstva Tatran (1990 – 1992), riaditeľ Literárneho informačného centra (2001), dekan Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Patrí k najvýraznejším osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vysokú kvalitu slovenskej prekladateľskej tvorby a vzdelávania prekladateľov na Slovensku.

 Päťdesiatročnú skúsenosť na poli umeleckého prekladu výrazným spôsobom zúročil v diele Shakespeare u nás (2014), ktoré je nielen originálnym príspevkom k 450. výročiu narodenia tohto jedinečného klasika svetovej drámy, ale aj výrečným prierezom zápasu slovenských prekladateľov o jeho adekvátne pretlmočenie do slovenčiny.

Za celoživotné dielo prekladateľa a teoretika prekladu získal Cenu Blahoslava Hečka.

V Jánovi Vilikovskom stráca slovenská kultúra a pedagogika výnimočnú osobnosť, ktorá zanechala hlboké stopy v slovenskom prekladateľskom umení.

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka vyslovujú úprimnú sústrasť jeho pozostalým.

Česť jeho pamiatke!

 

 

(Zdroje: 1. VILIKOVSKÝ, Ján. In:  Maťovčík, Augustín: Slovník slovenských spisovateľov 20. stor., 2. vyd., 2008, ss. 526 , 527; 2. Ján Vilikovský [fotografia], in: Slovenské literárne centrum. Dostupné:  www.litcentrum.sk/autor/jan-vilikovsky-0/zivotopis-autora; 3. Michal Herceg: Prekladateľ a literárny vedec Ján Vilikovský má 85 rokov, in: Rádio Regina – ZÁPAD, zverejnené: 14. 7. 2022. Dostupné: reginazapad.rtvs.sk/clanky/vyrocia-historia/297614/prekladatel-a-literarny-vedec-jan-vilikovsky-ma-85-rokov); 4. Odišiel spisovateľ PAVEL VILIKOVSKÝ, in: SSS. Dostupné: www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/odisiel-spisovatel-pavel-vilikovsky)