Zomrel člen SSS Ladislav Fričovský

02.01.2015 07:49

„Raz sa i za mnou zavrú dvere.
Do modra diaľav splynú pohoria.
Pre nekonečný priestor viere,
keď sa mi brány nebies otvoria.“

Autor uvedených veršov Ladislav Fričovský zomrel v sobotu 20. decembra 2014 vo veku nedožitých 85 rokov. Bol absolventom Evanjelickej teologickej fakulty v Bratislave, ale aj Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde vyštudoval odbor filmová a televízna dramaturgia. Písal poéziu pre dospelých i deti, krátku prózu, rozhlasové hry, scenáre, prispieval do viacerých časopisov.

Navždy sme sa rozlúčili s týmto ľudomilom, prozaikom, básnikom duše i srdca, členom Spolku slovenských spisovateľov – košickej odbočky 23. decembra 2014 o 13.00 v evanjelickom chráme Božom v Obišovciach. Pochovaný je na miestnom cintoríne.

Nech odpočíva v pokoji.

INGRID LUKÁČOVÁ