ZMENY V PRÍPRAVE ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – INFORMÁCIA

02.07.2020 00:25

V Literárnom týždenníku č. 11 – 12 (25. marca 2020) sme informovali – vzhľadom na opatrenia štátnych orgánov, ktoré súviseli s prevenciou pred šírením koronavírusu – o posunutí plánovaného termínu Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov (ČZ SSS) z pôvodného termínu 23. apríla t. r. na nový termín na konci mája, resp. v júni 2020 s tým, že ho Predstavenstvo SSS prerokuje na svojom zasadnutí v apríli po Veľkej noci. Rokovanie sa však v uvedenom období pre pokračujúce opatrenia nemohlo uskutočniť a prvé zasadnutie po ich uvoľnení sa uskutočnilo až 25. júna t. r., na ktorom sa všetci jeho prítomní členovia jednomyseľne uzniesli, že plánom prípravy ČZ sa bude predstavenstvo zaoberať až na svojom rokovaní v Martine 23. septembra t. r., vrátane harmonogramu plenárnych zasadnutí odbočiek SSS v jednotlivých krajoch.

Informácie o príprave Členského zhromaždenia SSS uverejníme v Literárnom týždenníku č. 33 – 34 (30. septembra 2020).

MIROSLAV BIELIK, predseda Spolku slovenských spisovateľov