Zlaté medaily za literatúru srbským básnikom Radomirovi Andrićovi a Selimirovi Radulovićovi

17.02.2019 13:47

Pri príležitosti Dňa štátnosti Republiky Srbsko „Sretenje“ prezident Srbska Aleksandar Vučić udelil viacero štátnych vyznamenaní, z ktorých dve získali aj srbskí literáti Radomir Andrić a Selimir Radulović.

Udeľovanie ocenení sa uskutočnilo v Prezidentskom dome Republiky Srbsko v Belehrade 15. 2. t. r., kde si Andrić a Radulović prebrali Zlaté medaily za výnimočné zásluhy na poli kultúry a literatúry.

 

Radomir Andrić (vľavo) preberá Zlatú medailu
za výnimočné zásluhy na poli kultúry a literatúry
od prezidenta Republiky Srbsko Aleksandra Vučića. Foto: Milan Panić

Srbský básnik Radomir Andrić (* 1944), donedávna predseda a v súčasnosti čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska, je známy aj slovenským čitateľom, keďže mu Spolok slovenských spisovateľov vydal v roku 2016 v preklade do slovenčiny obsiahly výber z jeho viac ako 50-ročnej básnickej tvorby pod názvom Až na jednu vec.

Verše známeho srbského básnika Selimira Radulovića (* 1953), súčasného riaditeľa Knižnice Matice srbskej v Novom Sade, doposiaľ v slovenčine vyšli iba časopisecky (Literárny týždenník, Slovenské pohľady), no práve tohto roku vyjde výber z jeho doterajšej básnickej tvorby aj v slovenskom preklade, vo vydaní SSS.

Laureátom blahoželáme.

MARTIN PREBUDILA, NINA SIMIĆOVÁ

Selimir Radulović (vľavo) preberá Zlatú medailu
za výnimočné zásluhy na poli kultúry a literatúry
od prezidenta Republiky Srbsko Aleksandra Vučića. Foto: Milan Panić