Živá diskusia so slovenským krajanom z Kanady profesorom Stolárikom

26.05.2015 11:14

Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity usporiadal v pondelok 25. mája 2015 v  Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. v Bratislave besedu a priateľské stretnutie s prof. MARIÁNOM MARKOM STOLÁRIKOM z Katedry slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite v Kanade, ktorý je riadnym a čestným členom SSS. Podujatie otvoril predseda SSS Dr. Miroslav Bielik, privítal vzácneho hosťa a jeho manželku, stručne predstavil jeho život a dielo a priblížil jeho dlhoročné záslužné počiny na prospech propagácie a šírenia dobrého mena slovenskej histórie a kultúry v zahraničí. Prof. Stolárik, ktorý vyučuje na Otawskej univerzite aj slovenské dejiny, napísal knihu o osudoch svojej rodiny v americkej emigrácii i v domove, na ich pozadí prezentuje i dejiny slovenskej emigrácie a dejiny Slovákov v období pred prvou svetovou vojnou, cez ňu a po nej. Z knihy autor prečítal pútavú ukážku, ktorá priblížila neľahké osudy jeho kysuckých predkov z Turzovky, putujúcich z dôvodu chudoby opakovane za prácou za more. Na podujatí sa zúčastnil aj prekladateľ knihy prof. Stolárika, ktorá už vyšla v Kanade, PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., z Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity. Autor a prekladateľ hovorili aj o prekladateľskom úsilí zachovať lexiku, ktorá zodpovedá naturelu autora a historickým reáliám opisovaných čias. Po tom, čo odzneli ukážky a príhovory hostí, predseda SSS uviedol diskusiu. Do nej sa zapojili viacerí prítomní. Redaktor, spisovateľ a publicista Jozef Čertík ocenil prednesený úryvok z knihy pre jeho autentické priblíženie osudov slovenských emigrantov z čias začiatku minulého storočia a vyslovil obavy, že, paradoxne, práve dnes, v čase demokracie, sa Slováci opäť dostávajú do sociálnej situácie, v ktorej z ekonomických dôvodov musia opúšťať svoju vlasť. Ako uviedol, kým za socializmu sa hovorilo, že Slováci mali chlieb, ale nemali slobodu, dnes sa dá povedať, že majú slobodu, ale nemajú chlieb. V diskusii vystúpila aj Viera Denďúrová-Tapalagová, spoluatorka knihy Slováci v zahraničí (so S. Bajnaíkom), ktorá sa prof. Stolárika spýtala, či jeho kniha bude obsahovať aj osudy či históriu slovenskej emigrácie do Ameriky spomedzi vojvodinských a rumunských Slovákov. Prof. Stolárik uviedol, že na knihu zbieral materiál desaťročia, zameriava sa však primárne na Slovákov najmä z východného Slovenska, ktorý stáli pri zrode organizovaného krajanského života na americkom kontinente už v 19. storočí, a z Kysúc, skadiaľ pochádza, kým ostatných Slovákov sa dotýka skôr okrajovo. Vyjadril však presvedčenie, že aj táto časť histórie si nájde skôr či neskôr svojho spracovateľa. Prof. Ivan Stadrucker upozornil na svoje zážitky z viacerých ciest do USA, počas ktorých sa mu slovenská emigrácia  javila ako roztrieštená, neschopná spájať sily za spoločné slovenské záležitosti. Prof. Stolárik uviedol, že tento stav nie je príznačný iba pre slovenskú emigráciu, ale dnes vari väčšmi ako pre ňu už aj pre českú diasporu, no zároveň ocenil činorodosť kanadských Slovákov, keď boli schopní zjednocovať sa a poskytovať peniaze na fungovanie Slovak Studies Association, slovenskej učenej spoločnosti, ktorú založil. Beseda s prof. Kolárikom preukázala živý záujem slovenských spisovateľov žijúcich na Slovensku o tematiku slovenskej emigrácie a prezentácie Slovenska za hranicami našej vlasti. Na záver prof. Stolárik a Dr. Bielik poďakovali za záujem a vyjadrili vieru, že kniha  prof. Stolárika, ktorá má vyjsť vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, sa stretne aspoň s takým záujmom, ako zaznamenal v Kanade, kde sa už na jej prvej prezentácii predalo vyše šesťdesiat výtlačkov.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka

Uverejnené: 26. 5. 2015

Pozrite si aj fotogralériu Beseda s profesorom Stolárikom

Prof. Stolárik (v strede) s manželkou. Vpravo prekladateľ knihy M. Stolárika Dalibor Mikuláš a predseda SSS Miroslav Bielik. Na fotografii vpravo účastníci besedy v Klube slovenských spisovateľov