Združenie spisovateľov Srbska

17.07.2021 18:08

Vážený pán predseda, vážení prítomní na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov.

Dovoľte mi, aby som v mene predsedu Združenia spisovateľov Srbska pána Milovana Vitezovića ako aj vo svojom mene pozdravil všetkých prítomných.

V nadväznosti na čas, keď sme podpisovali historickú dohodu o spolupráci medzi našimi združeniami, ktorou sa začalo obdobie rozvíjania trvalých príspevkov do slovensko-srbských a srbsko-slovenských literárnych vzťahov a komunikácie, mi dovoľte, aby som aspoň v skratke spomeniem spoločný projekt tvorby viacerých medzinárodných antológií poézie Veľký pán Dunaj, ako aj množstvo knižných vydaní vzájomných prekladov slovenských a srbských spisovateľov.

Nezabudnuteľné sú aj naše spoločne účinkovania na stretnutiach na Slovensku – Tatranská literárna jar, Slovesná jar v Martine a viacero literárnych stretnutiach vo viacerých mestách Srbska.

Takto cieľavedomá a organizovaná spolupráca našich združení nikdy predtým nebola zaznamenaná a za jej rozvinutie môžeme poďakovať predovšetkým predsedovi SSS Dr. Miroslavovi Bielikovi. Jemu srdečne ďakujeme a vyjadrujeme presvedčenie, že aj nové vedenie SSS bude pokračovať v diele Miroslava Bielika, s ktorým dúfame sa budeme stretávať ako s čestným predsedom Vášho Spolku.

Je veľkou škodou, že nám pandémia značne skomplikovala priame stretávania, takže sa nemôžeme osobne zúčastniť ani na Vašom členskom zhromaždení, a tak Vás môžeme osloviť iba prostredníctvom tohto listu.

Vážení prítomní, želáme Vám úspešnú prácu na Vašom zhromaždení, ako aj na príprave Vášho významného jubilea – storočnice založenia Spolku slovenských spisovateľov. Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že naše partnerské vzťahy sa budú uberať načrtnutým smerom.

Hodne úspechov!

S priateľským pozdravom

Milan Panić, hlavný koordinátor pre medzinárodné vzťahy Združenia spisovateľov Srbska 

 

V Belehrade 21. 6. 2021

 

(Preklad Miroslav Demák)